PREFABRYKATY

Zakład Materiałów Budowlanych

Krogulcza Sucha 56A, 26-505 Orońsko

(48) 618 42 52

693 977 600 / 605 205 205

Wasik

BETON

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno – Usługowo – Handlowe

Krogulcza Sucha 56A, 26-505 Orońsko

536 205 205

PROJEKTY

Zakład Materiałów Budowlanych Sławomir Wasik, pragnie poinformować, iż realizuje projekt pt.: „Opracowanie udoskonalonej grupy produktowej prefabrykatów z betonu wibroprasowanego z mieszanek z zubożonej zawartości cementu oraz z wykorzystaniem nienormowych ubocznych produktów spalania (UPS)”, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

 

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP

Numer umowy: POIR.02.03.02-14-0039/20

 

Celem projektu jest opracowanie grupy produktowej materiałów budowlanych. W rezultacie projektu powstanie pełna dokumentacja techniczna w postaci raportu z przeprowadzonych badań. W ramach prac badawczo – rozwojowych powstanie prototyp wyrobu, który poddany zostanie badaniom. Określone zostaną również założenia technologiczne, umożliwiające wdrożenie udoskonalonej grupy produktowej w obecnej działalności Wnioskodawcy, poprzez rozpoczęcie masowej produkcji. Wprowadzenie na rynek nowoopracowanych wyrobów umożliwi zdecydowane podniesienie konkurencyjności firmy, wzrost przychodów oraz poszerzenie rynku zbytu. Planuje się, iż zastosowane rozwiązania stanowić będą o przełomowości produktów na polskim rynku. Zasadność przeprowadzenia badań oraz wdrożenia na ich podstawie produkcji udoskonalonej grupy produktowej potwierdza doskonała koniunktura na rynku materiałów budowlanych oraz rynku mieszkaniowego.

 

Efektem projektu będzie znaczne podniesienie konkurencyjności firmy, wzrost przychodów oraz poszerzenie rynku zbytu. Produkt stanie się przełomowym produktem na rynku krajowym.

 

 

Wartość projektu:  237 000.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 201 450.00 PLN

Pobierz dokument

PROWADZIMY DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE MIAST: RADOM KIELCE KOŃSKIE LUBLIN OPOCZNO STARACHOWICE ZWOLEŃ
WASIK
Krogulcza Sucha 56A
26-505 Orońsko
605 205 205